|| همه خدمات

a

تنظیم کلیه قراردادهای حقوقی و تجاری

a

اخد سند رسمی برای املاک بدون سند و سند عادی

a

چک ، سفته ، برات و وصول مطالبات

a

قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، ثبتی و شهرداری

تنظیم لوایح دادخواست ، شکوایه و لوایح

انجام امور مربوط به داوری

تخلیه اماکن تجاری و مسکونی

کلیه دعاوی خانوادگی ( نفقه ، مهریه ، جهیزیه حضانت ، طلاق ، اجرا المثل ، طلاق توافقی )

و مشاوره در کلیه امور حقوقی

انجام وکالت ایرانیان مقیم دانمارک ،آلمان ، سوئیس با امکان حضور در کشور مقصد